Na Střední Moravě žádá o podporu ze SROP dalších 46 projektů

Dne 29. července 2005 byl ukončen příjem projektů v rámci 4. kola výzvy ve SROP. Pracoviště Sekretariátu Regionální rady ve Zlíně přijalo 25 projektů a na pracovišti S-RR v Olomouci bylo zaregistrováno 21 projektů, které žádají o podporu ze SROP. Projekty jsou zaměřeny na rozvoj informačních a komunikačních technologií a na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Přehled projektů podaných v Olomouckém kraji a Zlínském kraji naleznete zde.


V následujících dnech čeká projekty kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti a hodnocení z hlediska ekonomických přínosů.


Jednání Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, na kterém bude schválen seznam projektů doporučených k financování ze SROP, je naplánováno na 22. září 2005.