Na stavbě14|15 Baťova institutu se intenzivně pracuje

bata_zl__n.jpg Konverze historických budov na moderní sídlo tří krajských institucí - 14I15 BAŤŮV INSTITUT intenzivně pokračuje. Zlínský kraj jako investor má zájem na informování veřejnosti o průběhu výstavby vznikl za tímto účelem v bezprostřední blízkosti stavby showroom, který bude sloužit k setkávání a prezentaci stavby pro odbornou i laickou veřejnost.

 „Protože 14|15 BAŤŮV INSTITUT budujeme především pro obyvatele Zlínského kraje, eminentně nám záleží na dobrém informování veřejnosti o tomto unikátním projektu. Nové sídlo krajské galerie, muzea a knihovny bude místem setkávání lidí a kulturním a vzdělávacím centrem kraje, tedy místem mimořádného zájmu,“ řekl při setkání s médii statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje a šéf řídícího výboru projektu Libor Lukáš. Zároveň upozornil na to, že veřejnost může aktuální informace získávat průběžně také na internetové prezentaci projektu na www.14-15.cz.

 

Na samotné stavbě je již hotova celá řada prací. „Budovy jsou odstrojeny a probíhá statické bourání konstrukcí. V přímé návaznosti se provádí statické zesílení betonových konstrukcí v 1. nadzemním podlaží budov 14 a 15. Jsou ukončeny demoliční a výkopové práce na tzv. platformě, tj. prostor mezi oběma objekty, kde vznikne malé náměstí s podzemním archivem a propojením dvou domů a tří funkcí v jednu vznikne venkovní výstavní plocha pro sochy, multimediální prostorové instalace, koncerty a jiné kulturní akce. Byla dokončena pilotáž pod tuto vestavbu a v prosinci jsou realizovány práce na monolitické konstrukci této vestavby. Současně pokračují zesilující statické práce na obou budovách,“ uvedl Libor Lukáš.

 

Mezi nejnáročnější úkoly na prestižní stavbě vidí ty, které se týkají především statiky.  „Těžké tzv. statické demolice s následným zesílením monolitických konstrukcí, neporušit statiku budovy a vše zrealizovat v napjatých termínech výstavby a přitom se ještě vypořádat se skrytými překvapeními staré budovy,“ uvedl manažer projektu Zdeněk Adamec ze společnosti PSG, která je vedoucím účastníkem sdružení dodavatelů.

 

Konverze budov 14 a 15 do podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU je v současnosti nejvýznamnějším revitalizačním projektem bývalého továrního areálu. Generálními projektanty záměru jsou J. Sonlajtner (City Work s.r.o.) a P. Všetečka (Transat architekti). Nákladem 900 milionů korun přetvoří Zlínský kraj chátrající budovy z konce 40. let v supermoderní kulturní a vzdělávací centrum. Část prostředků, 500 milionů, čerpá Zlínský kraj formou dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU najdou své nové sídlo tři kulturní instituce, zřizované Zlínským krajem: Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Stěhování do nových prostor je řadu let očekávaným řešením dlouhodobě neúnosné situace, kdy krajské organizace sídlily v nedostatečných a nevyhovujících prostorách. Galerie, muzeum i knihovna v budovách 14 a 15 podle slov svých představitelů ještě zatraktivní a dále zpříjemní své již tak velmi kvalitní služby vůči veřejnosti. Součástí komplexu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU budou dále prostory pro dočasné výstavy, prodejny s uměleckými předměty, kavárny, prostory pro koncerty a přednášky, zázemí pro děti. Dá se očekávat, že 14|15 BAŤŮV INSTITUT bude patřit k nejmodernějším kulturně vzdělávacím centrům ve Střední Evropě.

 

Model, prezentace vizualizace i informační panely jsou již nyní součástí Expozice Zlínského kraje, která se nachází ve 2. etáži Baťova mrakodrapu.

 

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz