Na semináře přišlo téměř 300 účastníků

Téměř 300 zájemců o informace k výzvě č. 02/2007 z Regionálního operačního programu Střední Morava přišlo na semináře pořádané Úřadem Regionální rady v Olomouci, Zlíně, Uherském Hradišti a nakonec ve Velkých Losinách.

"Účast na seminářích mně potěšila. Ovšem i přes velký zájem je již dnes zřejmé, že ne na všechny se dostane. Vyplývá to nejen z otázek v diskusní části seminářů, ale také z konzultací, které poskytují pracovníci úřadu," shrnul na závěr ředitel Úřadu Regionální rady, Ivan Matulík. "Pro nás je rozhodující kvalita předloženého projektu a jeho přidaná hodnota pro region. V tom budou projekty mezi sebou soutěžit," pokračoval Matulík.
Kromě zástupců obcí, kterých byla většina, se seminářů účastnily také mikroregiony, zpracovatelské agentury a v malé míře i podnikatelé. Ti jsou v aktuální výzvě příjemci pouze v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava.