Na rozvoj Zlínského kraje bylo schváleno dalších 315 milionů z ROP

pohled_zadn____od_p___stavby_vizual.jpg Vybavení pro základní a střední školy, upravená náměstí, nové autobusy na linkách veřejné dopravy či nové ubytovací kapacity v regionu, to je jen zlomek toho, co Výbor Regionální rady schválil na svém jednání ve středu 7.8.2013. Celkem do Zlínského kraje poslal 315 milionů korun z ROP Střední Morava. Dalších 285 milionů korun uhradí příjemci dotace ze svého.

Největší díl dotací byl schválený na projekty podnikatelů v cestovním ruchu. Těm Výbor Regionální rady schválil projekty za 109 milionů korun, které budou hrazeny z ROP Střední Morava. Dalších 162 miliony musejí podnikatelé hradit z vlastních zdrojů. Podnikatelé totiž na rozdíl od veřejného sektoru dostávají pouze 40-60 procent dotace z celkových způsobilých výdajů. U projektů veřejného sektoru je to 85 procent. Z projektů, které konkrétně nově vzniknou ve Zlínském kraji je to například Veterán muzeum ve Zlíně (30 mil. Kč), vinařský penzion v Boršicích (8 mil. Kč) nebo lepší ubytovací služby v Poutním domě na Svatém Hostýně (2 mil. Kč). Ani obce nezůstaly pozadu s projekty na rozvoj cestovního ruchu. V Prostřední Bečvě vznikne přírodní koupací biotop (4,8 mil. Kč) nebo v Kunovicích zas areál Jízdy králů (8,2 mil. Kč). Celkově bylo ve Zlínském kraji do rozvoje cestovního ruchu investováno 1,8 miliardy korun (společně s Olomouckým krajem je to 3,4 miliardy). Jedná se zejména o investice do zvýšení standardu ubytovacích kapacit a služeb.

 

Nemalá částka, 72 miliony korun, byla schválena na fyzickou revitalizaci území ve městech s počtem obyvatel nad 5 000. Největší výše dotace byla schválena městu Hulín na úpravu náměstí Míru (16,5 mil. Kč), Uherské Hradiště (15 mil. Kč) nebo městu Kroměříž na revitalizaci Slovanského náměstí (11,4 mil. Kč). Města patří obecně k aktivním žadatelům o dotace. Doposud byly na úpravy veřejných prostranství městům ve Zlínském kraji schváleny investice ve výši 214 milionů korun. Z velké části jsou tyto investice již dokončeny. Z hotových investic lze vyjmenovat například centrum města Slavičín nebo Napajedla.

 

Přibližně 40 milionů korun dostanou základní a střední školy ve Zlínském kraji. Na nové přírodovědné učebny se mohou těšit na základní škole v Napajedlích (2,2 mil. Kč) nebo v Otrokovicích (5,5 mil. Kč). Nové odborné učebny budou přistaveny ve střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziřící (14 mil. Kč) a na gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně vznikne nové centrum pro odborné vzdělávání (15,7 mil. Kč).

 

S pomocí ROP Střední Morava bude rekonstruováno dětské oddělení Krajské nemocnice T. Bati (30 mil. Kč) nebo bude nakoupeno 13 nových autobusů veřejné dopravy s ekologickým provozem.

 

Ve Zlínském kraji bylo doposud podpořeno 393 projektů financovaných z ROP Střední Morava za 7,6 miliardy korun. Veřejný a neziskový sektor přitom realizoval 302 projektů za 6,3 miliardy, podnikatelé pouze 91 projektů za 1,3 miliardy.