Na konferenci se mluvilo i o ROP Střední Morava

Kdy budou vyhlášeny první výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP), zajímalo většinu účastníků konference projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, která se uskutečnila v Olomouci ve středu 2. 5. 2007.

"Předpokládáme, že první výzvy by mohly být na podzim letošního roku. Pokud se tak stane, budou vyhlášeny výzvy z prioritní osy doprava, čili krajské silnice, a technická pomoc," řekla JUDr. Šrámková, pověřená řízením Úřadu Regionální rady. V tuto chvíli je Regionální operační program Střední Morava spolu s ostatními programy předložen k připomínkování Evropské komisi, která k němu vyjádří své připomínky. "Připomínkovací procedura bude podle posledních oficiálních zpráv trvat do konce května. Do té doby má Česká republika čas na zapracování připomínek k Národnímu strategickému referenčnímu rámci, ze kterého vychází ostatních 24 operačních programů. Až posléze přijde řada na ROP Střední Morava, což může být i v červnu nebo dokonce až červenci," popsala aktuální stav projednávání v Bruselu Šrámková.
Kromě informací o ROP Střední Morava konference zhodnotila výsledky projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje v minulém plánovacím období a vytvořila přehled o ostatních operačních programech v novém plánovacím období 2007 -2013.

Dokumenty ke stažení