Na konci ledna v Olomouci jednala Regionální rada

Regionální operační program, organizační struktura, plán práce či rozpočet na rok 2007 patřilo mezi hlavní body jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, které proběhlo dne 31. ledna 2007 v Olomouci.

Kromě zmíněných bodů členové výboru vzali na vědomí rezignaci dosavadního ředitele Úřadu Regionální rady, Ing. Jiřího Kodytka a zároveň rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici. Vedením úřadu byla do doby nástupu nového ředitele pověřena JUDr. Zdeňka Šrámková. "Jsem si vědoma vysoké odpovědnosti zejména v tomto období, kdy probíhá zahájení vyjednávání o konečné podobě Regionálního operačního programu Střední Morava," reagovala Šrámková.

Ve stejném duchu probíhala i následující diskuse členů výboru. "Regionální operační program je předložen ke schvalovacímu procesu v Bruselu a my očekáváme, že se v průběhu debat vyskytnou ještě určité požadavky na úpravy. Mimo jiné také proto intenzivně komunikujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj i dalšími orgány," uvedl předseda Regionální rady a zlínský hejtman Libor Lukáš.
Výbor Regionální rady je tvořen jak zástupci Olomouckého, tak i Zlínského kraje a v průběhu roku 2007 se bude ve svém složení scházet vždy jeden den v měsíci střídavě v Olomouci a ve Zlíně.