Muzeum v Litovli má díky ROP Střední Morava nové výstavní prostory

Muzeum_Litovel.jpg Jedním z celkem 1 213 projektů, které v programovém období 2007-2013 získaly dotaci z ROP Střední Morava, byl také projekt města Litovel zaměřený na modernizaci a rozšíření místního muzea. Díky realizaci tohoto projektu tak mohly dnes být v nových prostorách muzea slavnostně otevřeny výstavy věnované Gustavu Frištenskému a gramofonům.

Cílem projektu, na který ROP Střední Morava přispěl částkou 11,4 milionu korun, bylo přeměnit nevyužité půdní prostory v budově muzea na další výstavní plochy a umožnit tak rozvoj a rozšíření muzejních expozic a také zatraktivnit prostory muzea. Součástí projektu bylo i vybudování nového depozitáře s badatelnou v sousedním objektu. Muzeum má tak nyní k dispozici rozsáhlé a komfortní výstavní plochy, které slouží pro tematické krátkodobé i dlouhodobé výstavy a veřejnosti je přístupná i muzejní knihovna a badatelna.

Díky dotacím z ROP Střední Morava bylo v Olomouckém a Zlínském kraji podpořeno celkem 84 projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci kulturních památek, muzeí, galerií a expozic. Ty představují mimo jiné i regionální historii a místní tradice.