Muzeum o vypálených Vařákových pasekách bude slavnostně otevřeno

V sobotu 8.8. bude v Lačnově na Vsetínsku slavnostně otevřen venkovní areál s muzeem a expozicí o tzv. Vařákových pasekách. Ty byly na konci druhé světové války vypáleny a několik členů rodiny Vařáků bylo popraveno. Na jejich památku a jako připomínka historie byl nyní na místě někdejší tragédie vybudován formou vědecké rekonstrukce komplex, jehož součástí je i replika hospodářské usedlosti rodiny Vařáků. Znovu zde stojí obytná chalupa, chlév, vozovna, stodola, sklípek s kovárnou, sušírna a studna se zahradou a včelíny. Z bývalé obalovny sazenic pak rekonstrukcí vzniklo muzeum se stálou expozicí vypálených obcí a info centrum. Celý areál navazuje na síť naučných stezek, které propojují jak zajímavosti v obci, tak i v jejím okolí. V rámci budování projektu pak došlo k rekonstrukci 3 naučných stezek, u kterých byly doplněny informační panely a došlo i k jejich digitalizaci. Na projekt, který nese název „ Vařákovy paseky - vědecká rekonstrukce vypálené usedlosti s expozicí napojená na síť naučných stezek“ přispěl ROP Střední Morava dotací 10 milionů korun.