Muzeum času ve Šternberku otevřelo první výstavu

web_sternberk_1.jpg V pondělí 21. prosince 2009 byla ve šternberském Muzeu času zahájena výstava historických kočárků zapůjčených ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Výstava portvá do konce prosince letošního roku.

Objekt na ČSA 19, známém jako Muzeum času, patří k nejstarším domům ve Šternberku. Stál zde již na začátku 16. století   a  rozhodně nebyl stavěn pro běžného šternberského měšťana. Bývala zde tržnice, hostinec, od roku 1674 zde byla dočasně umístěna mučírna a vězení. Objekt sloužil také pro podnikání s kameninou, porcelánem a v 19. století zde byla výrobna pálenky a likérů. Teprve od roku 1952 byl objekt využíván pro kulturní účely  - ještě dnes jej mnozí obyvatelé Šternberka znají jako Dům osvěty. V roce 2002 byla zahájena celková rekonstrukce pro účely vybudování Expozice času podle projektového návrhu Ateliéru Polách&Bravenec.

Ve středu 16. prosince 2009 byly za účasti předsedy Regionální rady a hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka otevřeny prostory budoucího muzea Expozice času. Slavnostně tak byla zahájena jedna z etap budování muzea, jež nemá v Olomouckém kraji, ani jeho okolí, obdoby. Šternberští jsou na nově vznikající unikát města pyšní. Sobotní den otevřených dveří si nenechala ujít řádově pětistovka návštěvníků. První výstava v prostorách muzea (historické kočárky) potrvá do konce letošního roku.

Celý projekt muzea Expozice času by měl být dokončen a v plném provozu představen veřejnosti na podzim 2010.

              

Jednotlivé etapy projektu Expozice času ve Šternberku   

Expozice času – I. etapa (cca 2000 – 2006) 

Zahrnovala výběr vhodného objektu pro budoucí expozici, přípravu projektové dokumentace rekonstrukce objektu a některé stavební práce na záchranu objektu.Pro Expozici času byl vybrán dům na ulici ČSA č.p. 113/19. Projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu zpracovala kancelář Polách – Bravenec, Olomouc. Došlo k částečné opravě budovy ČSA 113 – odvlhčení, krovy, střecha, venkovní fasáda, zajištění stropů, apod. 

„Putovní Expozice času“ (2004 – 2005)

Představil se záměr expozice v Německu, Švédsku, Velké Británii, Olomouci a Šternberku, byl zpracován scénář budoucí expozice - tvůrcem scénáře je Createam s.r.o. Praha -  Ing. Ladislav Kopecký (informace o autorovi jsou v příloze). Významným výstupem byla i konference k muzeopedagogice (pořádal partner v Německu). Projekt byl podpořen  Evropskou komisí v rámci CULTURE 2000 – celkový rozpočet 5.460 tis. Kč z nichž 1.970 tis. Kč dala Evropská komise, 1.948 tis. Kč Město, 980 tis. Kč min.kultury, 560 tis. partneři projektu. 

Expozice času – II. etapa (2008 – 2009) 

Zahrnuje rekonstrukci objektu, zejména vnitřní prostory. Instalaci slabo a silnoproudých rozvodů, topení, vzduchotechniku, podlahy atd. Cílem je rekonstruovaná budova připravená na instalaci samotné výstavy. Etapa je financována Městem Šternberk, Evropským fondem pro regionální rozvoj (prostřednictvím ROP Střední Morava),  z Programu regenerace MPZ a MPR ministerstva kultury byla  restaurována vstupní vrata a portál. Rozpočet celkem 43 mil. Kč  - z nich 37 mil. Kč tvoří dotace ERDF prostřednictvím ROP Střední Morava. 

Expozice času – Cestování časem III. etapa (2010)

Zahrnuje instalaci samotné expozice do budovy dle scénáře studia Createam s.r.o.– výroba exponátů, výroba a instalace výstavních zařízení, získání autorských práv, instalace sbírek hodin z muzeí, vytvoření prezentací, průvodce expozicí atd. Rozpočet cca 21 mil. Kč – z nichž 90% žádáme z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko v rámci projektu „Cestování časem“.    

 

Zdroj: Město Šternberk - www.sternberk.cz