Most přes trať u Brumova-Bylnice je opět otevřen

most.jpg Pohodlnější a bezpečnější jízdu umožní motoristům nový most u Brumova-Bylnice převádějící silnici II/495 přes železniční trať Bylnice - Horní Lideč. Z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo na jeho rekonstrukci vyčleněno 73,8 mil. korun.

„Je dobře, že se začátkem školního roku už se tady bude pohodlně jezdit. Moc děkuji a vážím si všech, kteří se zasloužili o to, aby byl tento projekt realizován. Přejme si, aby takovýchto akcí, kdy vyřešíme například havarijní stavy mostů, bylo do budoucna co nejvíce," uvedl hejtman Stanislav Mišák. Nový mostní objekt ev. č. 495-045 s délkou přemostění 22 metrů byl s mírným posunem pro napřímení silnice vybudován na místě původního starého mostu, který se skutečně nacházel ve velmi špatném stavu a musel být zbourán.

„Bývalý most měl velká omezení, a to jak omezenou šíři, tak nosnost," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Současně se stavbou mostu došlo k rekonstrukci a směrové úpravě silnice II/495 v úseku dlouhém 892 metrů a opravě blízkého mostu přes vodní tok.

Stavba mostu znamenala poměrně výrazný zásah do dopravního systému na jihovýchodním Valašsku. Na mostě platila úplná uzavírka. Hlavní objízdná trasa byla vedena přes Slavičín, Vlachovice-Vrbětice a Valašské Klobouky. Pro osobní automobily s hmotností do 3,5 tuny však nechalo Ředitelství silnic Zlínského kraje vybudovat provizorní objízdnou trasu přes pole a po místních komunikacích v Bylnici. Nyní bude provizorní panelová objízdná cesta rozebrána a pozemky rekultivovány pro zemědělské využití. Stavba rovněž zasáhla do linkové autobusové dopravy a během demolice starého a montáže nového mostu došlo i k několika plánovaným výlukám vlakových spojení.

 

Zpracováno s využitím tiskové zprávy Ředitelstcí silnic Zlínského kraje (www.rszk.cz).