Monitorovací výbor projednal Zprávu o realizaci ROP Střední Morava

mv.jpg Zpráva o realizaci je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a hodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

Plná verze Zprávy o realizaci ROP Střední Morava k 30.4.2013.