Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo semináře pro příjemce i žadatele

DSC06763.jpg Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací . Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Technická pomoc (OPTP).

Tříhodinové semináře se zaměřují na klíčové otázky vyplývající z řízení projektů napříč operačními programy (OP) a konají se postupně ve všech krajských městech, přičemž témata jsou vybírána především podle potřeb NOK a jednotlivých ŘO. V průběhu jednoho roku (leden 2012 – leden 2013) proběhne na 300 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Účast na seminářích je pro všechny zájemce ZDARMA.

Výukové semináře jsou zaměřeny zejména na otázky a případné problémy plynoucí z praxe. Přednášející jsou renomovaní odborníci s praktickými zkušenostmi z dané oblasti a jsou připraveni zodpovídat dotazy.
 
Seznam plánovaných seminářů je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Jak na fondy nebo také na webových stránkách Úřadu Regionální rady pod odkazem ROP SM/Semináře, prezentace.