Ministerstvo financí požaduje změny ve smlouvách o poskytnutí dotace z ROP

03_web01.jpg Přibližně dvaceti smluv o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava se týká doporučení Ministerstva financí ČR, aby byly upraveny smlouvy o poskytování dotace o část, která bude řešit odvody za porušování zákona.

Ministerstvo financí ČR tímto krokem reaguje na výtky Evropské komise vůči promíjení odvodů v případě porušování zákona. Evropská komise požaduje, aby v těchto případech bylo promíjení odvodů významně omezeno.  „Rozumím snaze ministerstva udělat maximum pro to, aby byly odstraněny nedostatky, které Evropská komise uplatňuje vůči České republice a na základě kterých bylo pozastaveno financování operačních programů.,“ řekl předseda Regionální rady Střední Morava a olomoucký hejtman Martin Tesařík. „Provedli jsme vyhodnocení dopisu, který Regionální rada Střední Morava obdržela od Ministerstva financí ČR a Výbor Regionální rady 24. dubna následně rozhodl o pozastavení podpisování smluv do doby, než Ministerstvo financí vydá aktualizaci příslušných metodik, které jsou pro nás závazné. Na základě nich provedeme úpravu smluv o poskytnutí dotace a po jejich schválení bude moci být podpisování smluv obnoveno“, řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Tento krok se týká 20 příjemců, kterým bylo poskytnutí dotace schváleno a kteří nyní dopracovávají podklady nezbytné pro podpis smlouvy. Vzhledem k tomu, že se očekává rychlý postup všech úřadů, nemělo by být zdržení pro příjemce větší než dva měsíce.

 

Evropská komise dopisem ze dne 14. března zmrazila Česku minimálně na několik měsíců proplácení peněz z evropských fondů. Podle Ministerstva financí ČR je důvodem především netransparentní nakládání s dotacemi Evropské unie a špatná kontrola. Příjemci dotace z ROP Střední Morava by však celorepublikové zmrazení evropských peněz neměli při proplácení plánovaných žádostí o platbu pocítit. Výhrady, které Evropská komise dlouhodobě uplatňuje vůči České republice, se týkají zejména nastavení systému auditů, kontrol a průběhu veřejných zakázek, anebo přílišné benevolenci při promíjení odvodů. Proto také některým operačním programům už na začátku roku zastavila Evropská komise čerpání. Regionální operační program Střední Morava nepatří mezi ty, vůči kterým Evropská komise uplatňuje výhrady

 

Podle aktuálního kurzu koruny vůči euru má do konce programovacího období ROP Střední Morava k dispozici 17,5 miliard korun. Z toho již byly schváleny projekty za 14,5 miliard. Z celkového počtu schválených 720 projektů jich je 500 již hotových a slouží svým uživatelům v Olomouckém i Zlínském kraji.