Metodické oznámení pro žadatele z výzvy 02/2007

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v těchto dnech vydal pro žadatele z ROP Střední Morava ve vztahu k výzvě č. 02/2007 dvě metodická oznámení: Integrované projekty předkládané dobrovolnými svazky obcí v rámci oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a Místní šetření pro stanovení hodnoty indikátoru "Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí".

Obě metodická oznámení jsou k dispozici na www.rr-strednimorava.cz pod odkazem Dokumentace k výzvě č. 02/2007.