Metodické oznámení pro plánování výdajů u veřejných subjektů

Úřad Regionální rady Střední Morava reagoval na množící se dotazy ze strany příjemců a vydal metodické oznámení týkající se plánování výdajů u veřejných subjektů - stanovený položky rozpočtové skladby a účelového znaku.

Dokumenty ke stažení

Plné znění metodického oznámení: