Metodické oznámení pro dodržování publicity před schválením projektů

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení s názvem Upřesnění dodržování zásad publicity v době před schválením projektu Výborem Regionální rady. Oznámení se vztahuje ke všem doposud vyhlášeným výzvám.

Dokument ke stažení

Aktualizován byl rovněž Design manuál, který upřesňuje práci s logem ROP Střední Morava ve vztahu k používaným dokumrntům a jiným komunikačním a propagačním nástrojům publicity. Aktualizovaná verze Design manuálu je k dispozici pod odkazem Ke stažení - Publicita projektů nebo ZDE.