Metodické oznámení k průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal metodické oznámení týkající se průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru "Počet uživatelů mající prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území."

Dokument ke stažení