Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

vlajka_EU.jpg K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. 

K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. Tímto metodickým oznámením jsou zpřesněny a doplněny podmínky pro předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti, a to za účelem efektivnější kontroly skutečností vykazovaných v rámci předkládaných monitorovacích zpráv. Přílohou metodického oznámení je aktualizovaný formulář „Doplňující informace k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti“.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. 31. 8. 2017.

Metodické oznámení č. 46 naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/metodicka-oznameni