Metodické oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

vlajka_EU.jpg K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Do tohoto metodického oznámení byla doplněna další podstatná změna v době udržitelnosti projektu , a to změna monitorovacího indikátoru.

K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Do tohoto metodického oznámení byla doplněna další podstatná změna v době udržitelnosti projektu, a to změna monitorovacího indikátoru.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. 18. 12. 2017.

Metodické oznámení č. 43 R2 naleznete na

V 2014 MO 43 R2 Předkládání MZ o zajištění udržitelnosti