Městské parky v Olomouci získaly prestižní ocenění Ministertsva životního prostředí

Bezrucovy_sady.jpg Prestižní Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem zná svého vítěze. Šampionem letošního 11. ročníku se stala investice statutárního města Olomouce Obnova zeleně, mobiliáře a cestní sítě v Olomouckých sadech. ROP Střední Morava na jejich úpravu přispěl více než 56 milionů korun.

Soutěž o stavbu s ekologickým přínosem každoročně vyhlašuje sdružení Stavíme ekologicky, Ministerstvo životního prostředí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Oceněná stavba zahrnuje obnovu lokalit v Čechových, Smetanových a Bezručových sadech. Proměna spočívala zejména v rekonstrukci stezek a komunikací v parcích, které byly v kritickém stavu. Nové povrchy a cyklostezky v sadech tak mohou nyní bezpečně využívat nejen pěší, ale také cyklisté a in-line bruslaři. Olomoučanům zde slouží i nové lavičky, obnovy se dočkalo i veřejné osvětlení. „Během několika posledních let se nám podařilo dát Smetanovým, Bezručovým i Čechovým sadům novou podobu. Myslím, že díky lepším podmínkám tady teď Olomoučané tráví mnohem více volného času, a to mě velmi těší. Když jsme v roce 2009 začali kácet první část Rudolfovy aleje, samozřejmě se to neobešlo bez emocí. Dnes však Olomoučané přiznávají, že nejen díky omlazené aleji, ale i lepším cestám a novým lavičkám parky pěkně prokoukly,“ říká primátor města Martin Novotný s tím, že zvelebování historických sadů však tímto nekončí. „V současné době například již realizujeme přestavbu hlavního pavilonu Výstaviště Flora ve Smetanových sadech. Zároveň také řešíme demolici nevzhledného pavilonu D v Bezručových sadech či smutnou situaci kolem Jihoslovanského mauzolea. Toto jsou asi nejpalčivější rezervy, které v obnově parků ještě máme, ale i tak si myslím, že se za posledních pár let podařilo udělat v tomto směru obrovský kus práce,“ dodává.

Stavební práce v přírodním areálu, který patří k zeleným klenotům města, musely zohlednit především jejich dopady na životní prostředí. „Bez pečlivého zvážení účinků stavby na přírodu mohly mít za následek nevratné škody. Městské sady jsou totiž nejen ojedinělým prstencem zeleně lemujícím historické centrum, ale také unikátním ekosystémem,“ řekl k ocenění v soutěži náměstek primátora Jan Holpuch.

Už při přípravě dokumentace proto projektant pečlivě řešil dopady stavby na zeleň a živočichy v parku. Posudek, který analyzoval veškeré aspekty jako jsou hluk, vibrace, narušení kořenových systémů či vliv navrženého kácení na flóru a faunu parků, vypracovala Katedra ekologie a životního prostředí UP Olomouc. Zvláštní péči projektant věnoval i dendrologii, a to jak ve vztahu ke kácení vzrostlé zeleně, tak ve vztahu k možnému narušení kořenových systémů vzrostlých stromů.

Mimo obnovy sítě cest se revitalizace dočkala i stará Rudolfova alej, která byla ve Smetanových sadech založena již roku 1820. Kácení starých a nemocných stromů již bylo nevyhnutelné, proto se vedení města rozhodlo přistoupit k obnově parku opravdu důsledně. Do výsadby nových stromů se poté zapojili i sami Olomoučané, kteří díky speciálnímu projektu „zasaď si svůj strom“ získali k aleji velmi pozitivní vztah. Samotnou stavbu nových cest, cyklostezek a instalaci mobiliáře realizovalo postupně několik stavebních firem od března roku 2010 až do května 2012 v celkových nákladech přes 125 milionů korun. Více než 56 milionů však na obnovu olomouckých historických sadů přispěla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt na celkovou obnovu olomouckých parků připravila společnosti IDOP Olomouc, a.s.

Cílem pravidelně vyhlašované Soutěže stavba s ekologickým přínosem je představit odborné i laické veřejnosti stavební projekty realizované s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele soutěže posuzovala kvalitu investičního záměru, ekonomické a technické parametry investice. Letošní ročník byl vyhlášen pro stavby realizované v období od roku 2008 do února 2013.

 

Zdroj: www.olomouc.eu