Města a obce mohou žádat o peníze na rozvoj cestovního ruchu

prohl__dka_expozice.jpg Přesně 175 milionů korun z ROP Střední Morava je připraveno pro veřejný sektor (kraje, města, obce, neziskové organizace) na podporu rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. Termín pro ukončení podávání žádostí je 25. listopadu na Úřad Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně.

Předložené projekty musí prokázat přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků v území. Převažující cílovou skupinou musí být návštěvníci, jejichž definice je uvedena v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava.

Výzva č. 47/2013 v porovnání s předcházející výzvou několik změn:

  • snížení maximální výše dotace u aktivity na vybudování turistického značení z 25 milionů na 5 milionů korun
  • zrušení limitu 10% z celkových způsobilých výdajů pro navazující/doplňkovou infrastrukturu, která může být řešena v návaznosti na aktivity uvedené ve výzvě 47/2013
  • rozdělení podporovaných aktivit do čtyř oblastí, z nichž každá má samostatnou finanční alokaci

 

Text výzvy č. 47/2013

Dokumentace k výzvě č. 47/2013