Malé obce můžou z ROP Střední Morava získat 200 milionů

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Možnost získat ještě dotace z ROP Střední Morava se neplánovaně naskytla malým obcím v Olomouckém a Zlínském kraji. Výbor Regionální rady totiž rozhodnul o vypsání výzvy zaměřené na rozvoj území na venkově, do které se můžou přihlásit obce s počtem 500 až 5 000 obyvatel. Na rekonstrukce veřejných prostranství či místních komunikací můžou čerpat 200 milionů korun.

Rok 2015 je posledním rokem, kdy ROP Střední Morava ještě může poskytnout finanční prostředky na financování projektů. S ohledem na ukončování programového období 2007-2013 a vzhledem k časové náročnosti přípravy a realizace projektů ale nebylo plánováno vyhlašování dalších výzev. Na konci roku 2014 ovšem došlo k odstoupení dlouhodobě připravovaných projektů v řádu 100 milionů korun a také koruna dále oslabuje, což ovlivňuje finanční zůstatek ROP Střední Morava. „Je naší prioritou využít celou finanční alokaci programu, a proto padlo rozhodnutí o vyhlášení výzvy“, uvedl Jiří Rozbořil, předseda Výboru Regionální rady Střední Morava. „V rámci konzultací k novému programovému období zjišťujeme, že určité aktivity již nebude možné podporovat a na základě toho jsme pro vyhlášení výzvy vybrali takový typ příjemce a oblast podpory, kde je poslední šance projekty daného druhu podpořit“, upřesnil Rozbořil.

Výzva k předkládání projektových žádostí poběží až do poloviny března a zapojit se do ní můžou obce, které splňují kritérium počtu obyvatel od 500 do 5 000. V Olomouckém a Zlínském kraji je to dohromady 402 obcí. Po vyhodnocení výzvy bude mezi úspěšné projekty rozděleno 200 milionů korun. Do podporovaných aktivit patří např. obnova či nová výstavba místních komunikací či proměna neefektivně využívaných prostranství a ploch. „Obce můžou předložit projekty např. na rekonstrukce návsí a náměstí nebo také na místní komunikace. Podmínkou jsou ucelené úseky a výskyt občanské vybavenosti. Vzhledem k ukončování programu je možné proplatit jen výdaje uskutečněné do 31.12.2015. Výzva je tedy vhodná pro obce, které mají takové akce již připraveny“, upozornil Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava.

ROP Střední Morava disponoval v programovém období 2007-2013 finanční alokací přesahující 18 miliard korun. Na rozvoj venkova zamířila částka 2,7 miliardy korun, díky které bylo doposud opraveno 146 návsí a náměstí, 94 hřišť a sportovních areálů, 29 škol, 17 kulturních domů, 12 zařízení krizové infrastruktury nebo třeba 7 zdravotních středisek.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz