Královna stezek Moravy je v plném provozu

cyklisti_web.jpg O dalších 40 kilometrů se prodloužil úsek cyklostezky Bečva na trase mezi Velkými Karlovicemi a Vsetínem. Regionální operační program Střední Morava přispěl částkou 107,2 milionů korun.

Cykostezka Bečva je základním pilířem rozvoje cestovního ruchu na území Horního Vsacka. Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou je na 141 kilometrech možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové tradice i místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané.

Cyklostezka Bečva je největším projektem svého druhu ve Zlínském kraji. Cyklisté na úpatí Javorníků a Vsetínských vrchů využijí 28 kilometrů komunikací určených jen pro ně, na zbývajících úsecích je zklidněn provoz motorových vozidel. Minimální šířka stezky je tři metry a veškeré povrchy jsou zpevněné. 

Cyklostezka Bečva se skládá ze třech úseků:

Úsek I. Vsetínská Bečva

Úsek kolem Vsetínské Bečvy začíná ve Velkých Karlovicích a končí ve Valašském Meziříčí. Na více než 50 kilometrech se můžete těšit na krásnou přírodu Hornovsacka, valašské dřevěnice a jedno z center Valašska - město Vsetín.

Úsek II. Rožnovská Bečva

Část cyklostezky sledující tok Rožnovské Bečvy vede z obce Horní Bečva do Valašského Meziříčí a měří 33 kilometrů. Úsek patří k vůbec nejmodernějším cyklostezkám u nás a provede vás kromě jiného i významným valašským městem Rožnovem pod Radhoštěm.

Úsek III. Bečva

Úsek mezi dvěma soutoky - Vsetínské s Rožnovskou Bečvou a Bečvy s Moravou - začíná ve Valašském Meziříčí a končí v Tovačově. Měří 65 kilometrů a dovede vás z valašských kopců úzkou Moravskou bránou až do hanáckých rovin kolem Přerova.

Mapy k jednotlivým úsekům cyklostezky Bečva lze stáhnout na webové stránce: www.cyklostezkabecva.com