Kraje společně podepsaly operační programy

Slavnostní podpis všech sedmi regionálních operačních programů pro kraje České republiky se uskutečnil v úterý 11. prosince za účasti zástupců Evropské komise, hejtmanů krajů a ředitelů úřadů regionálních rad všech sedmi regionů soudržnosti. Definitivně se tím odstartovalo čerpání evropských peněz do jednotlivých regionů.

"Pro nás se tím uzavřel několikaletý cyklus vyjednání, a to jak s partnery v Evropské komisi, tak s partnery na regionální úrovni. Společný podpis považuji za úspěch všech, kteří se na tomto složitém procesu podíleli a samozřejmě cítím i osobní radost, protože vyjednávání, kterými jsem byl asociací krajů za regiony pověřen byla náročná a mnohdy složitá," komentoval slavnostní akt předseda Regionální rady Střední Morava a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Zároveň potvrdil, že nic nám nebrání tomu, aby byly vyhlášeny výzvy a začalo čerpání prvních peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na ten je v letech 2007 až 2013 z evropských peněz vyčleněno celkem 19 miliard korun. Peníze jsou alokovány především na rozvoj dopravy, měst, obcí a cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. Po uzavření výzvy na krajské silnice II. a III. třídy v říjnu letošního roku, budou v polovině prosince vyhlášeny další výzvy. O konkrétních výzvách bude rozhodovat Výbor Regionální rady na svém jednání dne 12. prosince v Olomouci.