Kraje odmítají zastavení spolufinancování státem

webik.jpg Zástupci Olomouckého a Zlínského kraje odmítají rozhodnutí vlády zastavit spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu a budou trvat na dohodě uzavřené v roce 2007, kterou se řídí čerpání evropských dotací. Usnesení vlády bere oběma krajům více než miliardu korun určenou především pro obce, neziskové organizace a podnikatele.

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík v pátek zamíří do Prahy na setkání s ostatními hejtmany, kteří předsedají výborům regionálních rad. Cílem schůzky bude koordinovat společný postup vůči vládě i faktická opatření v přidělování podpory. Hejtmana jednáním pověřil Výbor Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava rozdělující část evropských dotací v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Hejtman Olomouckého kraje je připraven argumentovat při jednáních s vládou především neexistencí adekvátní náhrady za zrušený podíl státu na financování projektů. „Úvahy ministerstva financí, že kraje chybějící dotace pokryjí z vyššího výběru daně z přidané hodnoty, nemůžeme brát vážně. Návrh není propracovaný a nedává příjemcům žádnou garanci,“ konstatoval hejtman Tesařík. Podle jeho slov rozhodnutí vlády ohrožuje čerpání peněz určených na rozvoj celého regionu.

 

Předmětem kritiky krajů je usnesení Vlády ČR z 11. srpna, jímž pro rok 2011 ruší spolufinancování regionálních operačních programů. Dřívější rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, jímž se Region soudržnosti Střední Morava dosud řídil, přitom garantovalo podíl státu na financování ve výši 7,5 procenta. V době vydání tohoto rozhodnutí částka pro Olomoucký a Zlínský kraj pro období 2007 až 2013 činila 1,65 miliardy korun, při současném kurzu eura by to bylo 1,43 miliardy korun.

 

Podle dosavadních propočtů by příjemcům dotací z ROP Střední Morava v případě již vyhlášených výzev scházelo 472 miliónů korun, v případě nevyhlášených výzev dalších více než 550 miliónů korun. Celkově by žadatelům scházela více než miliarda korun. Opatření by se dotklo i již schválených projektů a v některých případech i projektů s již uzavřenými smlouvami o podpoře.