Kraje mohou připravovat projektové žádosti na inovační vouchery

home.jpg V pořadí třiačtyřicátá výzva byla vyhlášena z ROP Střední Morava v úterý 18. června. Zaměřena je na podporu inovačních voucherů v Olomouckém a Zlínském kraji. Ukončení výzvy pro předkládání projektových žádostí krajů je v pátek 19. července.

Inovační voucher je finanční nástroj, který podporuje spolupráci mezi podnikateli a vysokými školami. Doposud bylo z ROP Střední Morava na tento druh spolupráce uvolněno bezmála třináct milionů korun. Dalších deset milionů je pro kraje připraveno v aktuálně vyhlášené výzvě. Jedná se o 75 procent částky, kterou budou kraje rozdělovat mezi podnikatele. Zbývajících 25 procent hradí kraje ze svého rozpočtu.

 

První žádosti o inovační voucher budou moct podnikatelé předložit pravděpodobně na konci listopadu letošního roku. Administrátory projektových žádostí jsou samostatně Olomoucký a Zlínský kraj. Podnikatelé, kteří mají o tento druh spolupráce zájem, mohou předběžně své záměry konzultovat s pověřenými pracovníky Odboru strategického rozvoje obou krajů.

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě č. 43/2013