Kraje, města Olomouc a Zlín či podnikatelé mohou žádat o dotaci z ROP Střední Morava

1rrsm_1.png Kraje, statutární města Olomouc a Zlín nebo podnikatelé ve veřejné dopravě nebo v cestovním ruchu mohou do konce května žádat o podporu z ROP Střední Morava. Byla vyhlášena v pořadí dvaačtyřicátá výzva, ve které je vyčleněno celkem 533 milionů korun.

Nejvíce peněz, 285 milionů korun, je připraveno na silnice II a III tříd v obou krajích. K dnešnímu dni bylo z ROP Střední Morava zrekonstruováno 106 km silnic a dalších 60 km bude dokončeno do konce roku 2015. Nově bylo v regionu postaveno 5 km silnice a na dalších pěti se pracuje. Úřad Regionální rady předpokládá, že do konce roku 2015 bude v Olomouckém a Zlínském kraji přibližně 170 km rekonstruovaných silnic a 10 km nově vybudovaných úseků. Mezi nejdelší vybudované úseky patří v Olomouckém kraji silnice z Horního Štěpánova do Konice (9,3 km), ve Zlínském kraji silnice z Březolup do Bílovic (7,3 km).

 

Dalších 140 milionů korun je vyčleněno pro města Olomouc (109,6 mil. Kč) a Zlín (30,4 mil. Kč) na projekty naplňující integrované plány rozvoje města. V Olomouci budou podpořeny základní a mateřské školy, sportoviště a veřejná prostranství. Ve Zlíně vznikne zařízení pro kulturní a společenský život. Statutární města Olomouc může navíc využít 32,5 mil. korun na rozvoj turistických cílů ve městě.

 

Poslední příležitost mají i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, kteří provozují lyžařská střediska v regionu. Na rozvoj zimních sportů je připraveno 30 milionů korun. Podpořeny budou lyžařské areály, které Úřadu Regionální rady doloží tříletou historii prodeje lyžařských lístků. Cílem výzvy je podpořit stávající lyžařské areály v regionu mimo území s integrovanými plány rozvoje.

 

Podnikatelé, kteří provozují veřejnou dopravu na autobusových linkách, mohou žádat o dotaci na nákup nových autobusů. V ROP Střední Morava je připraveno 40 milionů korun. Doposud bylo v regionu s dotací ROP Střední Morava pořízeno celkem 94 nových autobusů s ekologickým provozem (Olomoucký kraj: 49, Zlínský kraj: 45). Nejvíce nových autobusů v Olomouckém kraji (16) pořídila společnost Veolia a Dopravní podnik města Olomouce. Ve Zlínském kraji to byla ČSAD Vsetín (17 nových autobusů).

 

Na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje bylo v letech 2007 až 2013 vyčleněno 17,5 miliardy korun. Mezi největší příjemce dotace z ROP Střední Morava patří města a obce (42% z celkové alokace programu), dále kraje (36%), podnikatelé (17%), neziskové organizace (3%) a Regionální rada (2%).

 

Kompletní dokumentace k výzvě č. 42/2013.