Kraje budou na seminářích informovat o podpoře z programu Phare 2003

ZLÍN/OLOMOUC - Seminář k Národnímu programu Phare 2003 - II. část, na němž vážní zájemci získají informace o možnostech čerpání finančních prostředků z grantů na podporu podnikatelské infrastruktury a grantů na rozvoj turistické infrastruktury, bude pořádat Sekretariát Regionální rady Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ve středu 19. května 2004 od 10.00 hodin v salonku č. 308 na hotelu Moskva ve Zlíně. V Olomouci se poté obdobná akce uskuteční dne 24.5.2004, opět od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci.

"Tato část programu Phare 2003 byla vyhlášena 30. dubna 2004, takže jde o akci velmi aktuální. Na semináři chceme informovat žadatele ze Zlínského kraje o zaměření a podmínkách programu a způsobu vyplnění žádosti. Věříme, že se tak podaří zvýšit úspěšnost podávaných projektů," uvedla vedoucí Sekretariátu Regionální rady odboru strategického rozvoje krajského úřadu Lenka Hnilová.

Projekty v oblasti podnikatelské infrastruktury se mohou týkat výstavby a rekonstrukce místních a regionálních přístupových komunikací k podnikatelským objektům včetně souvisejících chodníků nebo rekonstrukcí dopravních ploch sloužících pro fungování podnikatelských objektů, např. parkoviště, plochy pro otáčení vozidel zásobování, distribuce.
Minimální celkové náklady projektu musí být v tomto případě cca 8,5 mil.

V případě projektů v oblasti turistiky půjde o podporu výstavby a rekonstrukce přístupových komunikací, cest, stezek a chodníků k objektům cestovního ruchu, jejich parkovacích ploch a odpočívadel, autobusových případně vlakových zastávek sloužících zejména pro turisty a budování doprovodného vybavení. Minimální celkové náklady projektu musí být v tomto případě cca 4,2 mil. korun.

Žadateli mohou v obou oblastech být pouze subjekty veřejného sektoru, tzn. kraje, obce, jimi zřízené organizace, svazky obcí a neziskové informace.

Více informací naleznete zde.