Konference představí nový model hodnocení projektů

euro_v_pen____ence.jpg Výsledky čerpání peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava a detaily k novému hodnocení projektů budou obsahem výroční konference ROP Střední Morava, která se uskuteční 2. září 2009 v Olomouci a o týden později, 8. září 2009 ve Zlíně.

Konference je záměrně plánovaná zvlášť v Olomouckém a Zlínském kraji tak, aby byla přístupná co největšímu množství žadatelů o podporu z ROP Střední Morava. "Hlavním cílem konference je seznámit její účastníky s novým modelem hodnocení projektů, který bude aplikován již na výzvy vyhlašované na začátku září tohoto roku," řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Oproti minulému období bude aplikován model dvouetapového hodnocení projektů. V první etapě žadatel předloží úřadu projektový záměr, resp. myšlenku podpořenou marketingovou analýzou a finanční a ekonomickou analýzou. Ve druhé etapě pak doloží zbývající dokumentaci. "Zmíněný model má za cíl nejen ušetřit práci žadatelů o podporu z ROP Střední Morava, ale hlavně finanční prostředky, které jsou nezbytné pro zpracování projektové žádosti," dodal předseda Regionální rady Martin Tesařík.

Konference je rozdělena do dvou částí. V dopoledních hodinách budou účastníci konference seznámeni s obecnými principy nového modelu hodnocení, který vyplývá ze stávajících zkušeností a výsledků čerpání ROP Střední Morava. Odpoledne jsou pak připraveny pracovní workshopy, na kterých budou zájemci seznámeni s detaily nových postupů.

Pozvánka na konferenci

Informace o konferenci 2. září v Olomouci.

Informace o konferenci 8. září ve Zlíně.

 

WORKSHOPY - přihlášení:

Olomouc - 2. 9. 2009 - 13:00 až 15:00 hodin

Zlín: 8. 9. 2009 - 13:00až 15:00 hodin