Konference otevřela téma budoucí kohezní politiky

JAN_8289.jpg Nové kongresové prostory hotelu Jana v Přerově zaplnily dvě stovky zástupců měst, obcí, podnikatelů a odborné veřejnosti, aby si vyslechli aktuální informace o Regionálním operačním programu Střední Morava.

„V mnoha městech a obcích byla v říjnu zvolena nová zastupitelstva, proto jsme považovali za vhodné nové zastupitele informovat o aktuálních finančních možnostech Regionálního operačního programu Střední Morava,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Z celkového objemu peněz přidělených na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje zbývají rozdělit necelé tři miliardy. „Z celkově osmnácti miliard je již jedenáct miliard schváleno výborem k financování, projekty za jednu miliardu jsou v administraci, dvě miliardy jsou vyčleněny na integrované projekty a koncepty a jedna miliarda je ztráta, kterou přineslo Usnesení Vlády ČR o zrušení spolufinancování ze státního rozpočtu a kurzové ztráty,“ doplnil Tesařík. Konkrétní čísla pro jednotlivé oblasti a podoblasti podpory budou známy v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011, kdy bude schválena aktualizace finančního plánu Regionálního operačního programu Střední Morava.

Konference pod symbolickým názvem „Jsme v polovině“ přinesla také první náhledy pro přípravu budoucí kohezní politiky v letech 2014 až 2010. „Stávající období je nastaveno, teď je potřeba se zapojit do debaty o podobě nového programovacího období,“ apeloval na přítomné Libor Lukáš, člen Výboru Regionální rady a statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje. Jeho slova podpořil i Petr Zahradník, uznávaný odborník na evropskou problematiku a člen Národní ekonomické rady vlády, prezentací o východiscích pro novou kohezní politiku.

Konference mimo jiné přinesla i zkušenosti samotných příjemců s realizací projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava. Se svými zkušenostmi vystoupili Pavel Čada, ředitel hotelu Jana v Přerově (dotace 33,3 mil. Kč) a Roman Kalabus s cyklostezkou Bečva (dotace 100 mil. Kč).   

 

Prezentace konference.

 

Fotodokumentace