Kolísání eura vyžaduje specifické postupy ROP Střední Morava

DSC09907.jpg Poslední tři miliardy jsou k dispozici krajům, městům, obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím z Regionálního operačního programu Střední Morava. Ty je potřeba vyčerpat tak, aby Úřad Regionální rady na konci roku 2015 nemusel peníze Bruselu vracet, nebo je naopak neměl z čeho vyplatit.

„Vzhledem k tomu, že Regionální rada Střední Morava nemá finanční prostředky, kterými by mohla uhradit případné přezávazkování, které může nastat kolísáním kurzu a jeho nepředvídatelným vývojem do roku 2015, museli jsme připravit mechanismus, kterým bychom předešli pozdějším problémům s proplácením plateb. Vláda ČR s ohledem na hledání úspor ve veřejných rozpočtech tuto situaci také nemůže řešit,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Regionální operační program Střední Morava, stejně jako jiné operační programy, provádí vyúčtování dotací v eurech. Příjemcům je ale proplácí v korunách podle aktuálního kurzu zveřejňovaného Evropskou komisí. „Díky kolísajícímu kursu eura je pak obtížné nastavit přesný finanční plán čerpání,“ pokračoval Matulík. Z toho důvodu Úřad Regionální rady stanovil pro nepodnikatelské projekty datum povinného ukončení projektů na 30. červen 2015. Do konce července téhož roku úřad podle aktuálního kurzu eura přepočítá zůstatek v ROP Střední Morava a z něj vyplatí žadatelům poslední platby. Pro obce a jiné veřejné subjekty to znamená, že poslední žádost o platbu ve výši 30 procent jim bude proplacena až v létě 2015. Tento postup je zapracován i do smlouvy o poskytnutí dotace, která je platná pro nově vyhlašované výzvy z ROP Střední Morava.

 

Podle aktuálního kurzu koruny vůči euru má do konce programovacího období ROP Střední Morava k dispozici 17,5 miliard korun. Z toho již byly schváleny projekty za 14,5 miliard. Z celkového počtu schválených 720 projektů jich je 500 již hotových a slouží svým uživatelům v Olomouckém i Zlínském kraji. Mezi největší ukončené projekty patří silnice z Mohelnice do Stavenic (239 mil. Kč), rekonstrukce přednádraží v Olomouci (99 mil. Kč), silnice z Nového Hrozenkova do Podťatého (208 mil. Kč) nebo Kulturní a univerzitní centrum ve Zlíně (331 mil. Kč).