Když na procházku, tak do Bezručových sadů v Olomouci

Olomouc_Bezru__ovy_sady.jpg Další etapa revitalizace parků na území města Olomouc, která byla zahájena již v roce 2010, byla ukončena ve středu 26. října. Spolu s dokončením Bezručových sadů získalo město i zcela novou lávku.  Náklady dosáhly výše 35,5 milionu korun.

Rekonstrukce, která od začátku března probíhala v Bezručových sadech, je součástí projektu „Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech, Čechovy a Bezručovy sady“. „Na celou tuto akci jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 34,6 milionu korun,“ řekl primátor Martin Novotný. Náklady na nyní dokončenou část v Bezručových sadech dosáhly výše 29,8 milionu korun, část v Čechových sadech by měla stát zhruba 40 milionů a bude dokončena v květnu příštího roku.

V rámci rekonstrukce cestní sítě v Bezručových sadech byly odstraněny staré povrchy cest a vybudovány nové, i když oproti původnímu plánu byly s ohledem na ochranu kořenového systému některé cesty jen opraveny, bez výměny konstrukčních vrstev. „Rekonstrukce se týkala cca 1,5 km asfaltové páteřní cesty, na níž je vyznačená cyklostezka, a 700 m mlátové boční cesty,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major.  

Součástí projektu byla také obnova mobiliáře, která obnášela výměnu stávajícího veřejného osvětlení za 91 kusů nových lamp, včetně kabelových rozvodů, rovněž přibylo i 97 kusů laviček a 17 odpadkových košů. Na třech hlavních příjezdových cestách jsou osazeny uzamykatelné sklápěcí sloupky.

Během rekonstrukce proběhly také sadové úpravy. Založily se nové trávníky, některé stromy byly vykáceny a nahrazeny 18 novými různých druhů, jiné přesazeny, vždy v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí. „Obnova parků v centru města je pro nás více než běžnou zakázkou, protože Olomouc a zahrady k sobě neoddělitelně patří,“ řekl dnes Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.

V květnu přibyla k probíhající rekonstrukci v Bezručových sadech také výstavba nové lávky přes Mlýnský potok spojující Bezručovy sady s botanickou zahradou. Lávka, jejíž vybudování stálo 5,4 milionu korun, je zhotovena z monolitického betonu a má tvar lehce vzedmutého oblouku s rozpětím 17 metrů, šířkou 3,5 metrůa rozdílnou výškou nábřežních pilířů. Nový most umožňuje návštěvníkům parku pohodlný přístup do botanické záhrady a k veřejnému WC, které je v současnosti umístěno v Rozáriu. Do tohoto prostoru přibyly 4 lavičky, odpadkový koš a lampa veřejného osvětlení. „Na projekt ´Bezručovy sady – lávka‘ budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Její předpokládaná výše je 4,5 milionu korun, což odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů projektu,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Město Olomouc taktéž nedávno zrekonstruovalo tzv. Jakubský výpad, oblíbený průchod z hradebních zahrad do Bezručových sadů. V nákladu 2,1 milionů korun se tak vybudovalo nové zastřešení schodiště a zábradlí na hradebních zídkách. Oprava průchodu byla součástí rekonstrukce Parkánových záhrad při barokních hradbách s orientací do olomouckých sadů, které Univerzita Palackého spolu s městem otevřela veřejnosti minulý týden.

 

Základní informace o projektech:

Název:                        „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých

historických sadech – Bezručovy a Čechovy sady, část I. Bezručovy sady“

Celkové náklady:      29,8 mil. Kč

Termín realizace:       březen – říjen 2011

 

Název:                        „Bezručovy sady – lávka“

Investor:                     Statutární město Olomouc

Termín realizace:       květen – září 2011

 

S využitím tiskové zprávy města Olomouc: www.olomouc.eu