JESSICA v Olomouckém a Zlínském kraji bude pravděpodobně od roku 2013

jessica.jpg Od roku 2013 žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje budou moci využívat i půjčky z Regionálního operačního programu Střední Morava. Výbor Regionální rady schválil zahájení prací na spuštění nového finančního nástroje v regionu s názvem JESSICA.

„Zavedením finančního nástroje JESSICA v regionu usilujeme o naplnění snahy Evropské komise a Evropské investiční banky podporovat investice do udržitelného rozvoje měst v regionech,“ vysvětlil záměr zavedení JESSICA ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Do konce letošního roku by mělo být uzavřeno výběrové řízení na správce Fondu rozvoje měst, který bude hospodařit s penězi vyčleněnými z ROP Střední Morava na JESSICA. „Bude se jednat o právnickou osobu, která bude zprostředkovávat svěřené finanční prostředky formou půjček do městských projektů, a to v souladu s ROP Střední Morava a příslušnou legislativou,“ pokračuje Matulík. Projekty, na které budou uvolněny peníze z Fondu rozvoje měst, budou muset do budoucna vykazovat návratnost tak, aby svěřené peníze mohly být do fondu vráceny a znova využity na další investice v regionu. „V podstatě se bude jednat o formu návratné půjčky, která bude mít za cíl nastartovat rozvojové projekty v regionu,“ popisuje Matulík. Podle něj druhotným efektem zavedení JESSICA v regionu bude i to, jak do budoucna naučit města pracovat s různými nástroji finančního inženýrství. Od roku 2014 bude navíc ve vztahu k evropským penězům kladen mnohem větší důraz na půčky oproti standardnímu dotačnímu procesu tak, jak jej známe dnes.

 

Vybraný správce fondu předloží i investiční strategii pro projekty, u nichž se předpokládá využití finančního nástroje JESSICA.  Bude se jednat o projekty v oblasti rozvoje měst a projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu. „V tomto duchu bude i Evropské komisi předložena změna ROP Střední Morava, která definitivně schválí nastavený postup ve vztahu k JESSICA v Olomouckém a Zlínském kraji,“ doplnil Matulík. Podle stávajících předpokladů Fond rozvoje měst bude hospodařit přibližně s 10 miliony eur, což při stávajícím kurzu koruny vůči euru představuje okolo 250 milionů korun. „JESSICA neznamená nový zdroj finančních prostředků, jedná se spíše o nový způsob využití peněz z ROP Střední Morava na podporu projektů rozvoje větších měst,” uzavřel Matulík. Větší města, kterých se využití JESSICA zejména týká, budou muset k tomuto účelu zpracovat tzv. Integrovaný plan udržitelného rozvoje, který je obdobou dnešních integrovaných plánů rozvoje měst Olomouc a Zlín.

 

Kromě Olomouckého a Zlínského kraje je finanční nástroj JESSICA zaveden pouze v Moravskoslezsku. O konkrétní podobě JESSICA v regionu soudržnosti Střední Morava rozhodne Výbor Regionální rady a Monitorovací výbor v březnu letošního roku.