Jednání Výboru Regionální rady

Mimořádné zasedání Výboru Regionální rady (VRR) regionu soudržnosti Střední Morava se konalo 29.8.2006 v Kroměříži. Hlavním bodem jednání bylo jmenování ředitele Úřadu Regionální rady, kterým se stal Ing. Jiří Kodytek. Výbor dále vzal na vědomí Situační zprávu o přípravě Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Střední Morava 2007 - 2013 a stanovil termín dalšího jednání VRR, kde bude projednána aktuální verze dokumentu ROP před odesláním na Ministerstvo pro místní rozvoj.