Jak vkládat veřejné zakázky

Podle metodického pokynu Veřejné zakázky mají příjemci povinnost vyhlašované veřejné zakázky zveřejňovat na webových stránkách Regionální rady Střední Morava v sekci Pro příjemce.

Ještě před zveřejněním zakázky se příjemce musí zaregistrovat (odkat vpravo nahoře na úvodní straně webových stránek) tak, aby automaticky dostal přístupové heslo. To si při prvním přihlášení do editace webu může změnit. Systém je nastavený tak, že ještě před zveřejněním zakázky musí příjemce vyplnit informace o projektu, v rámci kterého je zakázka vyhlášena. Stačí uvést základní informace o projektu. Příjemci tak budou mít zajištěnou jednu z forem publicity projektu. Při žadávání informací o projektu musí mít příjemce připravené číslo projektu a HASH kód, který generuje Benefit při zadávání projektu do systému.

Po zveřejnění informací o projektu lze přistoupit k vložení zadávacích podmínek výběrového řízení. K tomu je připraven jednoduchý formulář, ve kterém je potřeba vyplnit základní informace o zakázce. Kompletní vyhlášení zakázky, včetně jejích příloh, lze vkládat v předem připravených samostatnch souborech.

Veškeré pokyny pro zveřejnění informací o projetu nebo pro vložení zakázky jsou umístěny při zobrazení stránky na monitoru vlevo nahoře. Podrobnější informace o editaci webu jsou zpracovány v dokementu Návod pro vkládání informací o projektech a zadávání veřejných zakázek na portálu. V případě závažných komplikací volejte: Renata Škrobálková, 587 333 315 nebo 739 002 410.

Navod_pro_vkladani_informaci_o_projektech_a_zadavani_verejnych_zakazek_na_portalu.doc Navod_pro_vkladani_informaci_o_projektech_a_zadavani_verejnych_zakazek_na_portalu.doc (252,50 KB)