Investice za téměř 1,5 miliardy korun přispějí k dalšímu rozvoji Střední Moravy

web_7.jpg Projekty za 1 445 milionů z ROP Střední Morava schválil Výbor Regionální rady v pondělí 13. srpna. Posílena budou sociální zařízení, silnice, cyklostezky, základní a střední školy v regionu a projekty v oblasti cestovního ruchu.

1.1.1 Silnice II. a III. třídy

1.3 Bezmotorová doprava

2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

 

Dále Výbor Regionální rady vzal na vědomí informaci, že Evropská komise obnovila ROP Střední Morava a dalším třem ROP (Jihovýchod, Moravskoslezsko a Jihozápad) certifikaci, čili proplácení evropských peněz. Od Evropské komise je to signál, že ROP Střední Morava nepatří mezi tzv. rizikové programy. U zbývajících šesti operačních programů a některých priorit operačního programu Podnikání a inovace stále zůstávají nevyřešené otázky, včetně potřeby finančních korekcí, které budou dále řešeny. Ačkoliv pozastavení certifikace nemělo žádný vliv na omezení plateb příjemcům z ROP Střední Morava, je tento krok důležitým signálem pro všechny naše žadatele a příjemce, že administrace probíhá v souladu s nastavenými pravidly a postupy.