Integrované plány rozvoje území Zlínského kraje jsou zveřejněny

Úřad Regionální rady Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil texty a kontakty na osoby, které ve Zlínském kraji zajišťují koordinaci aktivit zahrnutých do Integrovaných plánů rozvoje území.

Integrovaným plánem rozvoje území se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území.  Důležitým prvkem v intergovaných plánech rozvoje území je koncentrace a provázanost aktivit v návaznosti na jejich efektivnost.

Ve Zlínském kraji se jedná o tyto území rozvoje: Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko.