Informační seminář INTERREG IIIA k FONDU MIKROPROJEKTŮ Česká republika - Slovenská republika

Dne 21. února 2006 se od 13.00 uskuteční v zasedací místnosti č. 1534 v budově Krajského úřadu ve Zlíně informační seminář k programu INTERREG IIIA FOND MIKROPROJEKTŮ Česká republika - Slovenská republika. Seminář je organizován správcem Fondu mikroprojektů Regionem Bílé Karpaty a administrátorem Fondu mikroprojektů Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy a je určený pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace. Více informací naleznete v pozvánce.