Harmonogram výzev ROP Střední Morava na rok 2011

Aktualizace_harmonogramu_vyzev.jpg Finanční model ROP Střední Morava a v návaznosti na něj aktuální harmonogram výzev na rok 2011 schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve čtvrtek 3. února v Olomouci.

„Při tvorbě aktuálního finančního plánu a potažmo i harmonogramu výzev musel Výbor Regionální rady vzít v úvahu loňské usnesení Vlády ČR, kterým bylo zrušeno spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu a kurzové ztráty, díky kterým přišel ROP Střední Morava v součtu o 1,3 miliardy korun,“ řekl předseda Regionální rady Martin Tesařík. Díky těmto krokům Výbor Regionální rady došel k rozhodnutí o snížení poskytované částky dotace ze stávajících 85 procent na budoucích 75. „Důvodem tohoto rozhodnutí byla snaha nesnižovat celkový počet podpořených projektů,“ doplnil Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady.

V návaznosti na nově stanovený finanční plán zbývá do konce plánovacího období, to je do konce roku 2013, rozdělit necelé tři miliardy korun, včetně finanční rezervy 526 milionů korun. První výzva bude vyhlášena 7. února na cyklostezky v Olomouckém kraji a také na naplnění projektů předložených v rámci konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa. Další vyhlášení výzvy proběhne v březnu (2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty), dubnu (3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami IPRÚ Bouzovsko a Staré Město, 3.3.3 Specifická výzva), květen (1.1.1 Silnice II a III třídy), červen (2.2.9 integrované projekty ve městech nad 5 000 obyvatel), 3.1.1 IPRÚ Rožnovsko a Horní Vsacko), srpen (1.1.1 Silnice II a III třídy, 3.1.1 IPRÚ Luhačovicko), říjen (2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury) a poslední výzva bude vyhlášena v listopadu na podoblast podpory 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví.

 

HARMONOGRAM VÝZEV 2011