Harmonogram výzev na rok 2013 se rozrostl o další podoblasti podpory

Aktualizace_harmonogramu_vyzev.jpg Celkem o čtyři výzvy se rozrostl původně schválený harmonogram výzev z ROP Střední Morava na rok 2013. Výbor Regionální rady do harmonogramu výzev zapojil peníze z projektů, které odstoupily z administrace a přesunul je do oblastí, kde předpokládá aktivní zájem žadatelů.

Nově začleněné podoblasti podpory:

1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

3.1.2 Specifická výzva - IOP (Kroměříž, Velehrad)

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Horní Vsacko

Aktualizovaný harmonogram výzev 2013