Gymnastky z Velkého Týnce mají kde trénovat

t__nec.jpg Novou sportovní halu při školní tělocvičně otevřeli ve Velkém Týnci na Olomoucku. Dětem tak vzniklo zázemí pro provozování různých druhů sportu od volejbalu až po gymnastiku, která je v Týnci proslulá.

„Sleduji úspěchy mladých sportovců, kteří pocházejí právě z Velkého Týnce, proto jsem rád, že Regionální rada Střední Morava mohla podpořit projekt, který rozvíjí sportovní nadání dětí,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. „Tělocvična je vybudována zčásti nad půdorysem stávající školní tělocvičny, která je zbourána, a to včetně základů,“ doplnil starosta obce Petr Hanuška. Tělocvična je určena pro nekomerční využití nejen žáků školy, ale i zájmovým organizacím a dospělým. „Vždycky jsem si přála, abychom mohli trénovat v dobře vybavené tělocvičně. Zázemí je pro sportovce velmi důležité,“ zhodnotila nové prostory trenérka úspěšných mladých gymnastek Renáta Vrbová.  

Celkové finanční náklady projektu se vyšplhaly bezmála na 19 milionů korun, z toho 17 milionů byla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

V Olomouckém kraji bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava v minulých měsících podpořeno 23 projektů na výstavbu tělocvičen, sportovních center, hřišť za přibližně 373 milionů korun. Mezi podpořenými projekty jsou například sportovně rekreační areál v Grygově, sportovní areál ve Starém Městě, Vrbátkách, Mikulovicích či v Sobotíně.