Fotodokumentace k ROP Střední Morava

Ředitel Úřadu Regionální rady vyhlašuje výzvu k podání nabídky na pořízení fotodokumentace k ROP Střední Morava.

Veškeré informace k výzvě jsou umístěny na úřední desce těchto webových stránek.