Formuláře oddělení kontroly a plateb

Oddělení kontroly a plateb umístilo na webové stránky žadateli/příjemci nejčastěji vyžadované formuláře vztahující se k oznámení změn v projektu.

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Dokumenty ve složce Formuláře oddělení kontroly a plateb.