Financování projektů z ROP Střední Morava skončilo

euro_coins.jpg Olomouc, 7.7.2016 – Z Regionálního operačního programu Střední Morava byly ve druhé půlce června vyplaceny poslední peníze z evropských fondů a tím financování projektů realizovaných v uplynulém programovém období končí. Od roku 2007 bylo z programu, který zodpovídal za uplatnění evropských peněz v Olomouckém a Zlínském kraji, podpořeno 1 266 projektů, které získaly dotace ve výši celkem 18,3 miliardy korun.

Největší část z finanční alokace, kterou ROP Střední Morava disponoval, získaly kraje, města a obce. V Olomouckém a Zlínském kraji bylo vybudováno a opraveno 301 km silnic II. a III. třídy, modernizací prošlo 120 vzdělávacích zařízení, více než 250 obcí opravilo své návsi a náměstí a zrekonstruováno či zcela nově postaveno bylo více než 30 zdravotnických a sociálních zařízení. Pro příznivce sportu bylo vybudováno 110 sportovišť a pro cyklisty 177 km cyklostezek. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj umožnily i rekonstrukce kulturních památek nebo třeba ubytovacích zařízení.

V Olomouckém kraji bylo evropskými penězi podpořeno celkem 709 projektů s celkovou dotací 9,2 miliardy korun. K největším projektům, které byly na území kraje realizovány, patří obnova vozového parku tramvají v Olomouci (dotace 272 mil. Kč), vybudování sportovně rekreačního areálu Kouty (dotace 100 mil. Kč) nebo třeba revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad v Šumperku (dotace 81 mil. Kč).

Do Zlínského kraje zamířilo z ROP Střední Morava 9,1 miliardy korun, díky kterým bylo realizováno 557 projektů. Největším podpořeným projektem byla revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa (dotace 486 mil. Kč). K dalším velkým projektům patřilo vybudování jihovýchodního obchvatu Holešova (dotace 213 mil. Kč) nebo také obnova vozového parku trolejbusů ve Zlíně a Otrokovicích (dotace 246 mil. Kč).

Nástupcem regionálních programů je v novém období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program (IROP), který je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Činnost Regionální rady Střední Morava však ještě úplně nekončí. Nyní je připravováno závěrečné vyúčtování, na které Brusel váže posledních 5% z rozpočtu EU. A tzv. udržitelnost u posledních financovaných projektů, které byly z ROP Střední Morava podpořeny, končí až v roce 2021.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz