Evropská komise si prohlédla výsledky čerpání ROP

mv.jpg Zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, které se uskutečnilo 19. května v Luhačovicích, se účastnili i zástupci Evropské komise z DG REGIO, Tomáš Kuchtík a Tereza Krausová.

„Velice oceňujeme kvalitu předkládaných materiálů, ze kterých je navíc patrné, že na Střední Moravě je čerpání regionálního operačního programu velice efektivní,“ řekl Tomáš Kuchtík. Z celkové finanční alokace určené na léta 2007 až 2013 je již 42 procent financí zazávazkováno smlouvou o poskytnutí dotace. „Z celkového pohledu patříme mezi regiony, které nejrychleji čerpají finanční prostředky na realizaci projektů,“ doplnil předseda Monitorovacího výboru a zlínský hejtman Stanislav Mišák. Nejvíce projektů je realizováno v rámci rozvoje měst a obcí. „Města a obce mají uzavřených 221 smluv na projekty za více než tři miliardy korun. Patří sem projekty z oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací či na podporu volnočasových aktivit,“ pokračoval Mišák. Dalších bezmála sto smluv je uzavřeno na podporu cestovního ruchu v regionu za 1,7 miliardy. V této oblasti podpory se scházejí projekty podnikatelů i veřejného sektoru.

 

Veškeré informace o pokroku čerpání Regionálního operačního programu Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji jsou uvedeny ve Zprávě o pokroku realizace ROP Střední Morava, která je k dispozici na www.rr-strednimorava.cz.

 

Mimo jiné Monitorovací výbor schválil i Výroční zprávu za rok 2009. Ta ale musí být ještě před zveřejněním zaslána ke schválení Evropské komisi. Schválena byla také kritéria pro výběr konceptů z podoblastí podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel, 2.2.10 Integrovaný plán konverze zón a 2.4 Podpora podnikání.

 

Po skončení zasedání si zástupci Evropské komise prohlédli projekty realizované přímo v Luhačovicích. Navštívili nově vybudovaný hotel Augustiniánský dům, který byl s podporou evropských peněz přebudován z ubytovny na čtyřhvězdičkový hotel, a prohlédli si realizaci projektu obnovy plovárny v Luhačovicích.