Evropská komise schválila změnu č. 4 ROP Střední Morava

DSC09907.jpg V pořadí čtvrtou změnu ROP Střední Morava definitivně schválila na konci listopadu Evropská komise. Technická změna ROP Střední Morava spočívá ve změně základu pro výpočet výše platby od Evropské komise (EK).

Doposud byla výše Příspěvku Společenství počítána na úrovni prioritní osy jako procentní podíl ze způsobilých veřejných výdajů vykázaných ve výkazu výdajů. Po změně bude Příspěvek Společenství v žádosti o platbu počítán jako procentní podíl z celkových způsobilých výdajů (tedy celkové veřejné výdaje + soukromé výdaje) na úrovni prioritní osy, přičemž ale v souladu s čl. 77, Nařízení 1083/2006 Příspěvek Společenství nepřekročí výši celkových veřejných výdajů vykázaných ve výkazu výdajů na úrovni dané prioritní osy.

Cílem provedené změny ROP Střední Morava je zvýšení možnosti operativního finančního řízení ROP Střední Morava s ohledem na využití finanční alokace regionálního operačního programu ve vazbě na dopady hospodářské krize. Dalším cílem je také snaha o snížení veřejných výdajů, resp. snaha o částečné uspoření výdajů státního rozpočtu a územních rozpočtů na národní spolufinancování projektů EU za současného navýšení finanční spoluúčasti soukromých zdrojů na financování projektů EU.

Všechny změny ROP Střední Morava jsou v plném znění k dispozici ZDE.