Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP Střední Morava za rok 2011

vlajka_EU_01.jpg Evropská komise 17. července schválila znění Výroční zprávy ROP Střední Morava za rok 2011. Výroční zpráva obsahuje data o stavu čerpání finančních prostředků v Olomouckém a Zlínském kraji od roku 2007 do konce roku 2011.

Hodnocený rok byl významný v počtu projektů, u kterých byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace (172). Velmi výrazně pokročila realizace projektů. Z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou (605) je 80% finančně ukončeno (483). Tyto výsledky mají přímou vazbu na naplňování monitorovacích indikátorů. Projekty finančně ukončené se nacházejí ve fázi, resp. období udrţitelnosti a mnohé monitorovací indikátory jsou příjemci dotace povinni naplňovat právě v tomto období. Dále tyto výsledky mají vazbu na objem proplacených prostředků příjemcům dotace, kterých byla v roce 2011 proplacena necelá 1/10 (8,2%) z celkové alokace a v souhrnu od počátku implementace programu byla proplacena téměř ½ (48,4%) z celkové alokace. V roce 2011 kontinuálně pokračoval proces certifikace, do kterého byly v průběhu roku 2011 zahrnuty veřejné prostředky v objemu přes 94 mil. EUR a v součtu od zahájení programu tak certifikované prostředky dosáhly 43,3% z celkové alokace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Plná verze Výroční zprávy 2011 je ZDE.