Evropská komise schválila nařízení pro další období

vlajka_EU02.jpg V těchto dnech Evropská komise schválila nařízení k novému programovacímu období v letech 2014 až 2020. Jedná se o balíček legislativních opatření, který by měl v celé Evropě podpořit růst a vytváření pracovních míst.  

Evropská komise vyjedná s členskými státy smlouvy o partnerství, podle nichž budou investice zacíleny na několik priorit zvolených v souladu s výše uvedeným záměrem. Členské státy stanoví jasné cíle a vyčlení rezervu, z níž budou odměňovat regiony s nejlepšími výsledky. Aby se zajistilo, že dopad investic EU na růst a zaměstnanost nebude omezován nevhodnou makroekonomickou politikou nebo slabou správní kapacitou, bude mít Komise pravomoc požádat o revizi programů nebo pozastavit financování, pokud nebudou přijata nápravná opatření.

Přínos těchto investic bude rovněž posílen zjednodušením a harmonizací pravidel jednotlivých fondů, včetně oblasti rozvoje venkova, námořních věcí a rybolovu. Pět fondů se bude řídit jedním souborem pravidel. Tento integrovanější přístup zaručí, že jednotlivé fondy budou přispívat k dosažení koherentních cílů a vzájemně znásobí svůj dopad.

Dokumenty jsou v plném znění a v českém jazyce k dispozici ZDE.

 

A využitím tiskové zprávy Evropské komise:
http://ec.europa.eu/regional_policy