Evropská komise navýšila ROP Střední Morava o 380 milionů korun

euro_coins.jpg Na konci roku 2011 Evropská komise schválila navýšení celkového objemu financí Regionálního operačního programu Střední Morava o přibližně 380 milionů korun na rozvoj dopravy a středního a vyššího školství v regionu.

Jedná se o dodatečné prostředky, které vznikly přerozdělením peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj a také z operačního programu Technická pomoc. „O dodatečném začlenění finančních prostředků do regionálních operačních programů rozhodla Vláda ČR, která zároveň určila výši přidělených peněz pro jednotlivé ROPy, čili i pro ROP Střední Morava. Peníze byly vyčleněny v eurech, jejich celková výše tedy odpovídá aktuálnímu kurzu koruny vůči euru,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Konkrétně se jedná o zhruba 280 milionů, které posílí prioritní osu Doprava. Tyto peníze budou využity na rekonstrukci silnic II a III třídy v Olomouckém a Zlínském kraji. Peníze z operačního programu Technická pomoc, 100 milionů korun, budou využity na projekty lepšího uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce. „V současné době musejí být tyto dodatečné finanční prostředky zahrnuty do aktualizovaného finančního plánu, na základě kterého budou v letošním roce vyhlášeny další výzvy z ROP Střední Morava,“ doplnil Matulík. Po schválení aktualizovaného finančního výhledu pak první výzvy budou moci být vyhlášeny nejdříve v dubnu letošního roku.

 

Do konce roku 2011 bylo z původně vyčleněných 16,8 miliard korun schváleno 723 projektů za necelých 14 miliard korun. Z toho 483 projektů za 7,4 miliardy je ukončeno a slouží svým uživatelům v oblasti rozvoje dopravy, měst a obcí a také cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji.