E-learningový kurz má ještě volná místa

web_1.jpg Žadatelé a příjemci dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava mohou bezplatně využít e-learningové vzdělávání zaměřené na přípravu a řízení projektů v rámci tohoto operačního programu.

Kurz připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v návaznosti na pozitivní ohlasy ze strany absolventů,  zásadní změny při administraci projektových žádostí a na jednu z posledních možností využít evropské zdroje v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Kurz je určen pro obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, pracovníky neziskových organizací a  podnikatele se sídlem ve Zlínském kraji.

 

Kurz probíhá od 2. listopadu 2009 do 30. dubna 2010. Zájemci se mohou registrovat do 30. března 2010 na vzdělávacím portále na adrese: http://zlin.elearningove-kurzy.cz.

V současné době je k dispozici 70 nových licencí, přičemž úspěšní absolventi tohoto kurzu, kteří již certifikát obdrželi, se nemusí registrovat. Aktualizovanou verzi kurzu mají přiřazenou ve vzdělávacím prostředí a jejich přístupové údaje platí i nadále.

 

E-learningový vzdělávací modul je financován z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

 

Bližší informace Vám rády ochotně podají:  

Ing. Andrea Trávníčková

andrea.travnickova@kr-zlinsky_cz">andrea.travnickova@kr-zlinsky_cz, tel. 577 043 418

Ing. Ivana Habartová

ivana.habartova@kr-zlinsky_cz">ivana.habartova@kr-zlinsky_cz, tel. 577 043 419